מסחר בחוזים עתידיים. המדריך המלא

מסחר בחוזים עתידיים

המסחר בחוזים עתידיים, מתנהל בשנים האחרונות בצורה אלקטרונית ומרכז מאות מוצרים, החל בסחורות, מדדים מובילים, אגרות חוב, מתכות יקרות ומטבעות. לכל חוזה תאריך סיום ידוע מראש וזמן חיים מוגבל, לכל חוזה שווי שונה ומינימום לעסקה.

האם שוק הקריפטו באמת התרסק? מאת עו"ד גיא סרוסי

גיא סרוסי

שוק המטבעות הדיגיטליים חווה בשבועות האחרונים ירידות חדות. פרשנים כלכליים ואישים בולטים מתחום הכלכלה מכנים את המגמה הזו התרסקות. ניפוץ האשליה.אבל האם שוק הקריפטו באמת התרסק? עו"ד גיא סרוסי מסביר.

תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

תיקון 132 לפקודת מס הכנסה עוסק בהבדלים שבין שיעור מיסוי ההכנסה מעבודה לבין שיעור מיסוי ההכנסה מהון ומרווח הון.החוק לתיקון פקודת מס הכנסה התקבל בשנת 2022 והשפיע על רווחי הון מניירות ערך.

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה הינו סעיף המס לפיו מוקצות אופציות/מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה.