תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

תיקון 132 לפקודת מס הכנסה עוסק בהבדלים שבין שיעור מיסוי ההכנסה מעבודה לבין שיעור מיסוי ההכנסה מהון ומרווח הון.החוק לתיקון פקודת מס הכנסה התקבל בשנת 2022 והשפיע על רווחי הון מניירות ערך.

Planck גייסה 71 מיליון דולר

Planck גייסה עד היום 71 מיליון דולר כדי להרחיב את פלטפורמת האנליטיקה הקוגניטיבית העסקית שלה, הראשונה בשוק

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה הינו סעיף המס לפיו מוקצות אופציות/מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה.