stockoptions | אופציות | מניות | מסחר בבורסה | פורטל כלכלי

התקדמות משמעותית: הרשות לניירות ערך מגדירה את הביטקוין כאמצעי תשלום

איגוד הביטקוין בתגובה לדו"ח הרשות לני"ע:התקדמות משמעותית: הרשות לניירות ערך מגדירה את הביטקוין כאמצעי תשלום

הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים הגישה היום (ד') את המלצותיה ליושבת ראש הרשות לניירות ערך הגב' ענת גואטה. בדו"ח, מפרטת הוועדה את המלצותיה בהן הקמת 'ארגז חול' רגולטורי לחברות בתחום הקריפטו והקמת פלטפורמה ייעודית למסחר בנכסי קריפטו.

מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי התייחס לדו"ח ואמר כי: "מדובר בעבודה מקצועית ורצינית, שנעשתה תוך תשומת לב לשחקנים השונים בשוק. החלק המשמעותי בדו"ח, לתפיסתנו, הוא סגירת הפירצה שאיפשרה לאסימונים להתחזות למטבעות דיגיטליים מבוזרים, המשמשים כאמצעי תשלום וכך להתחמק מחובות של פיקוח, שקיפות, או מתן ערך לרוכשים. זוהי התקדמות חשובה, שתאפשר לגופים נוספים להסתמך עליה כאשר הם דנים בעניין תעשיית המטבעות הדיגיטליים הישראלית, ותאפשר לצרכנים להבין מה הם רוכשים- אמצעי תשלום שיאפשר להם לקנות במכולת, או מנייה בחברה. עם זאת, לרגולטור יש עדיין דרך ארוכה לעבור- בנקים לא מאפשרים לחברות לפעול חשבונות בנק, הצו לחוק נותני שירותים פיננסיים, הקריטי לפעילות הענף לא אושר עדיין, וסוגיות נוספות לא נפתרו. אני מקווה כי בנק ישראל ומשרדי הממשלה יקחו דוגמה מהרשות לני"ע ויוציאו את הסטארט אפים בתחום מהערפל הרגולטורי בו הן נמצאות, שעלול להביא לסגירה של מיזמים רבים בתחום"

רו"ח גידי בר זכאי, לשעבר סגן מנהל רשות המיסים ומייסד חברת Bittax המתמחה בחישובי מס בתחום הקריפטו התייחס גם הוא לדו"ח וטען כי: " כיום הדבר שעומד בין הנכסים הקריפטוגרפים, הטוקנים אסימונים, חוזים חכמים ומטבעות לבין תפוצה ושימוש רחבים היא הרגולציה. על כן, דו"ח הרשות הוא התקדמות גדולה. דו"ח הרשות לני"ע קובע שיש לבחון את ההתנהלות בשוק ההנפקות לפי הכללים הקיימים בשווקים שאינם קריפטו בשינויים המחוייבים. אחד ההבדלים המשמעותיים עוסקת בשאלת אגד הזכויות המוענקים בהנפקה לצרכן, או למשקיע, במסגרת הזכות לקבל שירותים ונכסים בנוסף לגיוס ההון. חשוב לציין שיש להבחנה זו השלכות מס משמעותיות שאותן יש לבחון פר מקרה ונסיבותיו בהתאם להוראות שפורסמו על ידי רשות המסים. נושא נוסף הזוכה בדוח להתייחסות יותר מינורית מטבע הדברים כשמדובר בדוח הרשות לני"ע, הוא תחום המסחר בזירות במטבעות קריפטוגרפיים כגון ביטקוין ואחרים. בעניינם של אלו מציין הדוח כי הן נדרשות גם לרישוי מתחום מתן השירותים הפיננסים וגם לעניין זה שמורות הלשכות מס שיש לבחון פר מקרה. כך או אחרת אנחנו מתקדמים קדימה בצעדים גדולים."

ביטקוין
ביטקוין כאמצעי תשלום צילום אילוסטרציה Pixbay
Exit mobile version